Lakselva, elv i Bodø kommune, Nordland, som som har sine øverste kilder i Midtre Oksvatnet nær grensen til Beiarn og Saltdal (583 moh.). Elva renner nordover, gjennomløper Storoksvatnet (0,6 km2, 545 moh) og Langvatnet (508 moh.) der den tar opp Gåsvasselva fra Gåsvatnet (2,2 km2, 556 moh.). Elva renner videre nordover gjennom Misværdalen under skiftende navn (Langvasselva, Sørdalselva, Brekkeelva); nedenfor Skarsvatnet (153 moh.) heter den Lakselva. Den munner ut i botnen av Misværfjorden. Laksetrapper.