Uppåkra, arkeologisk funnsted i Staffanstorp kommune, Skåne i Sverige. I 1990-årene ble det her gjort en rekke åkerfunn av gjenstander fra jernalderen. Kulturlagene, som enkelte steder er opptil 2 m dype, vitner om handels- og håndverksvirksomhet over en lengre periode. Til sammen 3500 gjenstander er gravd frem; mesteparten er smykker og spenner i bronse og sølv fra tiden 500–1000 e.Kr. De eldste funnene er fra de siste århundrene før vår tidsregning. Smykkene er ofte rikt dekorert og av uvanlig høy kvalitet. Andre funn er lodd av bronse og jern, våpendeler, kultfigurer samt arabiske og romerske mynter, bl.a. mynter med bilder av den romerske keiseren Mark Aurel preget på 170-tallet e.Kr. Enkelte av funnene kan tyde på at Uppåkra har vært sete for religiøse riter. Stedet mistet sin betydning da Lund ble grunnlagt på begynnelsen av 1000-tallet.