Ulrik Green, født i Skien, norsk folkeopplysningsmann. Student fra Sorø Akademi, tok senere teologisk og juridisk embetseksamen. Klokker og lærer ved Nes Jernværk, hvor han fikk interesse for mineralogi og bergverksdrift. Oppfant en ny måte å fremstille salpeter på og laget en ordbok over jødenes hebraisk-tyske språk. Oppholdt seg i England 1762–64, hvor han studerte de nye industrielle metoder. Da han kom tilbake til København, holdt han med et lite bidrag fra kongen forelesninger i fysikk.