Tudor Vianu, rumensk litteratur- og kunstkritiker, forfatter av fundamentale teoretiske verker om estetikk (Estetikken, 1934–36) og stilistikk (Rumenske prosaforfattere og deres kunst, 1941). En essaysamling fra 1934 omfatter bl. a. et essay om Ibsen: H. Ibsen og de moderne idealer.