Tormod Engelsviken, norsk teolog, misjonær og misjonsforsker; cand.theol. 1969, Ph.D. 1981. Han var misjonær i Etiopia for Norsk Luthersk Misjonssamband 1971–73 og lærer på Fjellhaug Skoler 1976–78. Fra 1978 ansatt ved Menighetsfakultetet, siden 1998 som professor i misjonsvitenskap. Han ble også professor II ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand fra 2003. Engelsviken har skrevet flere bøker om den karismatiske bevegelse og om misjon, bl.a. Ånden i Ordet (1977), Besettelse og åndsutdrivelse (1978), The Gift of the Spirit (1981) og Fortolkning til Lukas-evangeliet (1993). Han har hatt flere tillitsverv i norske og internasjonale organisasjoner for kirke og misjon, bl.a. som formann for Den norske Lausannekomité, for Oase-bevegelsen og for Egede-Instituttet for misjonskunnskap og misjonsgransking. Medlem av Kirkenes Verdensråds misjonskommisjon (1999–) og leder av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 1999–2002.