Faktaboks

Torbjørn Mork
Født
17. november 1928, Odda, Hordaland
Død
16. oktober 1992, Oslo
Virke
Lege og helseadministrator
Familie

Foreldre: Driftsbestyrer Guttorm Mork (1897–1974) og Inga Skadsem (1894–1950).

Gift 1) 1955 med bibliotekar Anna Brit Schjøtt (5.6.1934–), datter av lege Audun Schjøtt (1900–71) og Ingeborg Collett Vogt (1901–60), ekteskapet oppløst 1978; 2) samboer fra 1978 med programredaktør Wenche Margrethe Myhre (10.5.1940–).

Torbjørn Mork, 1972
Av /Oslo museum 𝒲.
Lisens: CC BY SA 4.0

Torbjørn Mork var en norsk lege som var helsedirektør fra 1972 til han døde i 1992. Han var en varm forsvarer av svake grupper og alle som ikke selv kunne tale sin sak med styrke, og en uredd debattant med høy profil i media. I to årtier ledet han Norges arbeid i Verdens helseorganisasjon (WHO), der han vant stor anerkjennelse.

Bakgrunn

Mork vokste opp i Odda. Han tok examen artium i 1948 og medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1954. Han var turnuskandidat ved sykehuset i Arendal og i Herdla distrikt og i noen år lege ved ulike avdelinger ved Haukeland sykehus.

Fra 1958 til 1960 tok han med stipendium fra WHO videreutdanning i epidemiologi og medisinsk statistikk ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London. Her tok han 1960 en Ph.D.-grad med avhandlingen A Comparative Study of Respiratory Diseases in England, Wales and Norway. Fra 1960 til 1971 arbeidet han ved Kreftregisteret, der han også var nestleder.

Mork engasjerte seg politisk og satt i kommunestyret i Asker for Arbeiderpartiet fra 1968 til 1975, inntil 1971 også i formannskapet. Fra 1969 var han i to år med i Arbeiderpartiets sosialreformkomité og deretter i to år nestformann i Akershus Arbeiderparti. I 1971 ble han statssekretær i Sosialdepartementet.

Helsedirektør

I 1972 ble Mork utnevnt til helsedirektør etter Karl Evang. Han ble en profilert helsedirektør, ofte omstridt, alltid uredd og frittalende, til tider i meste laget for skiftende statsråder. Han brant for rettferdighet for svake grupper som psykisk utviklingshemmede og pleietrengende eldre, og for pasienters rettssikkerhet. Han sa tydelig fra om kritikkverdige forhold. I tillegg ble han en av mediesamfunnets første «embetskjendiser», der han til stadighet deltok i fjernsynsdebatter og var et populært intervjuobjekt både i fjernsyn og aviser.

Mork arbeidet for fri abort. Han var aktiv i bekjempelsen av narkotikamisbruk, både hjemme og ute, i FN, Europarådet og WHO. Han var en pådriver i Norge for riktig bruk av legemidler og en nøkkelperson i arbeidet med WHOs legemiddelprogram. I WHO vant han stor anerkjennelse og markerte seg som en forkjemper for helsetjenesten i utviklingsland. Fra 1979 til 1982 var han med i styret, Executive Board, delvis som nestformann. I 1983 var han visepresident i WHOs årlige helseforsamling.

Faglige standpunkter

Mork var faglig sterk med store kunnskaper og et klart vitenskapelig fundament for sine standpunkter. Som helsedirektør var han gjennom nesten 20 år aktiv og verdsatt i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, særlig innen epidemiologi, helsetjenesteforskning og medisinsk etikk. Han var sentral i opprettelsen av regionale forskningsetiske komiteer.

Det stormet ofte rundt Mork, slik som da det ble avdekket kritikkverdige forhold ved daværende Reitgjerdet psykiatriske sykehus i Trondheim. Han ble kritisert for ikke å ha grepet inn, men red stormen av. Kritikk ble det også, både fra faglig og politisk hold, da Mork instisterte på å møte og bekjempe hiv/aids-trusselen i Norge med samarbeid med risikoutsatte grupper i stedet for med tvang. Den siste stormen rundt ham stod i hans to siste leveår, med trusselen om å nedlegge Helsedirektoratet. Han opplevde at Stortinget forkastet forslaget og vedtok å omdanne direktoratet til Statens helsetilsyn, men døde før vedtaket trådte i kraft.

Mork viste Helsedirektoratet og medarbeiderne der usvikelig lojalitet, han var lydhør og åpen for nye tanker, en inspirerende sjef, varmhjertet, med trøst når det trengtes. Han var sjenert, nesten sky, og kunne av noen oppfattes som brysk og knapp. Hans verdigrunnlag gjenspeilte hans bakgrunn i vestlandspietismen. Men også hans litterære og historiske kunnskaper, hans humor og selvironi skinte tydelig gjennom.

Torbjørn Mork døde knapt 64 år gammel etter en kort sykdomsperiode.

Utvalgte publikasjoner

  • A Comparative Study of Respiratory Diseases in England, Wales and Norway, dr.avh., 1962
  • Bronchitis in The United Kingdom and The United States of America, i Journal of Chronical Diseases,nov. 1970, s. 345–350
  • Some Problems related to the Use of Mail Questionnaires, sst., 1970, s. 399–404
  • The use of the cancer registry in studies of cancer epidemiology, i Cancro, nr. 19, 1996, s. 179–188

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg