Theodor W. Hänsch, tysk fysiker. Han tok doktorgrad 1969 i Heidelberg, deretter drog han til Stanford University, California der han var professor 1972–86. Siden 1986 har han vært leder av Max-Planck-Institut für Quantenoptik i Garching og professor ved Ludwig-Maximilians-Universität i München, Tyskland. Sammen med den tidligere nobelprisvinneren A L. Schawlow fant han en metode hvor man ved hjelp av laserspektroskopi kan studere kvanteelektrodynamiske effekter i hydrogenatomer. Mottok Nobelprisen i fysikk 2005 sammen med R. J. Glauber, som fikk halve prisen, og J. L. Hall.