Sylvano Bussotti, italiensk komponist. Studerte ved konservatoriet i hjembyen Firenze og komposisjon i Paris, men regner seg hovedsakelig som autodidakt. Bussottis utgangspunkt var serielle teknikker, men han orienterte seg tidlig mot åpne former, delvis med bruk av grafisk notasjon. Han har forsøkt å skape et totalt musikkteater, der La Passion selon Sade (1965) er et nøkkelverk. Av andre komposisjoner kan nevnes Due Voci, for sopran, Ondes Martenot og orkester (1958), og Five Piano Pieces for David Tudor (1959).