, kommune i Nordland fylke, ligger lengst vest i Vesterålen og omfatter sørvestre del av Langøya, samt 438 mindre øyer, holmer og skjær omkring. Bø ligger på nordsiden av Vesterålsfjorden/Eidsfjorden og strekker seg østover til Møklandsfjorden i nord og Hellfjorden i sør. Bø ble opprettet som kommune 1837 ved innføringen av det kommunale selvstyret. Hele artikkelen