Kiosk, liten bygning hvor det selges lesestoff, tobakk, sjokolade o.l.; også brukt om andre små bygninger til spesielle formål (telefonkiosk, transformatorkiosk).