Catering, levering av mat m.m. til større eller mindre grupper av mennesker, f.eks. til selskaper, boreplattformer, flyselskaper.