Statsaksjeselskap, foretak som fullt ut er eid av staten. Er som regel statsaksjeselskaper, dvs. aksjeselskaper hvor staten eier alle aksjene. Statsaksjeselskapene reguleres av de alminnelige regler i aksjelovgivningen av 13. juni 1997, med visse særregler i lovenes kap. 20. Statsaksjeselskaper kan også organiseres som statsforetak etter lov av 30. august 1991 om statsforetak. Statens sykehus organiseres som helseforetak etter lov om helseforetak av 15. juni 2001. Noen spesielle statsselskaper er organisert i egen lov, f.eks. Vinmonopolet AS som er organisert i lov om Aktieselskapet Vinmonopolet av 19. juni 1931.