Skolenes Landsforbund, fagorganisasjon grunnlagt som eget fagforbund i 1982, var før dette en landsforening innenfor Norsk Tjenestemannslag (NTL). SL er medlem av Landsorganisasjonen i Norge og tilsluttet LO Stat og LO Kommune. SL er også medlem av den internasjonale lærerorganisasjonen Education International. SL organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren. Organisasjonen har sekretariat i Oslo og har vel 6500 medlemmer (2016). Leder siden 2013 er Anne Finborud.