Education International, internasjonal lærerorganisasjon, stiftet 1993 etter en sammenslåing av IFFTU (International Federation of Free Teachers' Unions) og WCOTP (World Confederation of Organizations of the Teaching Profession). EI har som formål å fremme de nasjonale lærerorganisasjonenes arbeid for lærernes status, interesser og velferd m.m. Organisasjonen representerer over 400 nasjonale lærerorganisasjoner med mer enn 30 millioner medlemmer fra 170 land (2011). Hovedsete i Brussel. Norske organisasjoner som er med i EI, er Forskerforbundet, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet.