Sjöö slott, ved en bukt av Mälaren 17 km sørsørvest for Uppsala, er oppført i 1670-årene i barokkstil etter tegninger av N. Tessin d.e. og under ledelse av Jean de la Vallée. Slottet er på tre etasjer med säteritak og to firkantede fløyer, også på tre etasjer. Det flankeres av fire enetasjes fløyer.