Stenbock, svensk adelsslekt som fører en steinbukk over et sjakkbrettrutet felt i sitt våpen. Slektens eldste kjente medlem er häradshövdingen Jöns Bengtsson (nevnt 1366–1412). Hans sønnesønns sønn Arvid Knutsson (død 1497) var riksråd og ble gift med datter av den siste mann av den såkalte «eldre Stenbock-slekten»; deres sønn Olof Arvidsson d.y. (død før 1508) ble stamfar til den «yngre Stenbock-slekten». Han var far til Gustaf Olofsson Stenbock (død 1571), som ble friherre 1561; hans datter Katarina Stenbock (1535–1621) ble Gustav Vasas tredje hustru. Hans brorsønns sønn riksadmiral Gustaf Otto Stenbock (1614–85) er stamfar til de tre nålevende grener av slekten. Han ble greve til Bogesund 1651 og var guvernør over Skåne, Halland og Blekinge etter at disse landskapene ble erobret fra Danmark 1658. Han var far til feltmarskalk, greve Magnus Stenbock (1663–1717). Slekten eide store godser i Livland og Estland, og slektens andre gren fører navnet Stenbock-Fermor. Slektens yngste gren eier godset Sundby i Södermanland.