Simon Vestdijk, nederlandsk forfatter. Med sin reseptive og sterkt psykologisk analyserende romankunst vant han ry som en av sin tids betydeligste nederlandske romanforfattere. Av hans usedvanlig store produksjon kan nevnes Anton Wachter-romanene fra 1930-årene, El Greco-romanen Het vijfde zegel (1937), Iersche nachten (1946) og den fantastiske De kellner en de levenden (1949), som av mange regnes for hans hovedverk. Skrev også lyrikk og essayer.