Matabeleland er en region i Zimbabwe, beliggende i sørvest, og delt i to provinser. Flateinnhold 181 605 km2 med 1,3 mill. innb. (2002). Landets nest største by Bulawayo ligger i Matabeleland. Fletallet av befolkningen tilhører Ndebele-folket. De opprinnelige Ndebelene kom fra Sør-Afrika, og ankom området på 1830-tallet. Ved Matobo Hills, sør for byen Bulawayo, finnes et av sørlige Afrikas fineste samlinger av hulemalerier/bergkunst. Det er San-folket (bushmen) som er opprinnelsen til maleriene. I 2003 ble området ført opp på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. Matabeleland er fruktbart, men har gjennom flere år hatt lite regn. Regionen har betydelige naturressurser som bla. gull.