Sextus Pompeius, romersk feltherre, sønn av Gnaeus Pompeius. Etter nederlaget ved Munda i 45, der broren ble slått og henrettet, reiste han en hær, og med den kontrollerte han i realiteten Vest-Middelhavet med Sicilia og dermed korntilførselen til Roma. I 39 så triumvirene Octavian og Antonius seg nødt til å inngå en avtale med ham i Misenum, der han fikk overdratt kommandoen over Sicilia, Sardinia, Korsika samt Achaia (Hellas). Uroligheter fulgte, og han ble endelig beseiret av Agrippa i slaget ved Naulochos i 36. Han flyktet til Asia, hvor han ble drept i Milet. Som sin far var han en dyktig feltherre.