Samuel Columbus, svensk barokkdikter. I En Svensk Orde-Skötsel (1674, utg. 1881) la Columbus frem et språkpatriotisk program. Språkhistorisk interesse har også anekdotesamlingen Mål-Roo eller Roo-Mål (utg. 1856), som dessuten gir levende portretter av samtidige forfatterkolleger. Sin største litterære innsats gjorde han med diktsamlingene Odae Sveticae (1674) og Rådrijk (1676) samt skapelseseposet Den bibliske werlden (1674).