Salsvatnet, innsjø i Fosnes i Trøndelag. Skilt fra havet av en 1 km bred morenerygg ved Salsnes. Salsvatnet er 29 km langt (inkl. den smale, østre delen Skrøyvstadvatnet), 44,6 km² og ligger 9 moh. Største dyp er målt til 482 meter, og er dermed Europas nest dypeste innsjø, etter Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane. Avløp til Foldfjorden ved en kort elv gjennom moreneryggen i vest.