Søvik, tettsted i Haram kommune, Møre og Romsdal, på vestsiden av halvøya mellom Harøyfjorden i nord og Grytafjorden i sør. Industristed med atskillig verkstedindustri, bl.a. Søviknes verft tilhørende Vard AS.