Robert Demachy, fransk bankier og fotograf. I 1895 perfeksjonerte han gummi/bikromat-prosessen, og la senere grunnlaget for bromolje-prosessen. Som fotograf var han påvirket av impresjonismen.