Fra 1868 3. marquess of S., 1830–1903, britisk politiker (konservativ), statsminister 1885–86, 1886–92 og 1895–1902, utenriksminister 1878–80, 1887–92 og 1895–1900. Medlem av Underhuset 1853–68, av Overhuset fra 1868. Ble allerede 1874 under Disraeli minister for India og var en av de mest sentrale kolonipolitikerne under den britiske imperialismen. Under kolonimaktenes kappløp om Afrika drev Salisbury et intenst diplomati for å sikre britiske interesser overfor de øvrige kolonimaktene. Som regjeringsleder og politiker var han strengt konservativ. Han var den siste britiske politiker som ledet regjeringen fra Overhuset.