Robert 1 Bruce, sønnesønn av Robert (6) Bruce, en av tronpretendentene etter Alexander 2s død. Kjempet først på engelskmennenes side, men reiste 1306 fanen for Skottlands uavhengighet og lot seg utrope til konge. En tid måtte han søke tilflukt i fjellområdene i det vestlige Skottland, men etter seieren over engelskmennene ved Bannockburn 1314 satt han fast på tronen. Ved freden i Northampton 1328 anerkjente England Skottlands uavhengighet. Fra hans datter Marjorie Bruce nedstammet Stuartene. – En statue av Robert 1 er reist ved Bannockburn.