Protesilaos, i greske sagn en konge i Thessalia. Han var den første hellener som falt i kampene ved Troja. Hans hustru Laodameia ble da grepet av slik sorg at underverdenens hersker tillot at Protesilaos vendte tilbake til henne for en kort tid. Men da han måtte tilbake til dødsriket igjen, drepte hustruen seg selv. Protesilaos' skjebne er emne for J. S. Welhavens dikt av samme navn, i samlingen Nyere Digte (1844).