Faktaboks

Poul Egede

Poul Hansen Egede

Paul Hansen Egede

Født
1708, Vågan i Nordland
Død
1789, København
Virke
Misjonær og filolog
Familie

Foreldre: Kapellan, senere misjonær og titulærbiskop Hans Poulsen Egede (1686–1758) og Gertrud Nielsdatter Rasch (ca. 1673–1735).

Gift 1) 7.7.1742 med Elisabeth Maria Frauen (5.12.1718–18.7.1752), datter av regimentskvartermester, senere tollinspektør og justisråd Marcus Haggæus Frauen (ca. 1685–1735) og Benedicte Christiane Falsen (død 1728); 2) 27.7.1753 med Maria Christine Thestrup (5.11.1735–25.8.1768), datter av høyesterettsassessor, senere professor og etatsråd Christian Frandsen Thestrup (1689–1750) og Karen Larsdatter Fogh (1709–47); 3) 12.4.1771 med Christiane Amalie Thestrup (18.12.1744–1.12.1795), søster av hustru nr. 2.

Bror av Niels Rasch Egede (1710–82).

Poul Egede
Poul Egede
Av /Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn 𝒲.

Poul Hansen Egede var misjonærGrønland, senere prest, prost og til slutt biskop. Poul og broren Niels Egede var født i Norge, men vokste opp på Grønland. Oppveksten ga brødrene gode kunnskaper til grønlandsk språk og kultur.

Poul Egede reiste til København i 1728 og utdannet seg til prest. Han tok teologisk embetseksamen i 1734. Etter at han ble ordinert, returnerte han til Grønland og deltok med å etablere kolonien Christianshåb, som har det grønlandske navnet Qasigiannguit. Han arbeidet også en stund i Godthåb, som har det grønlandske navnet Nuuk. Det meste av tiden var han i Qasigiannguit.

Returen til Danmark

I 1740 dro Poul Egede av helsemessige årsaker til København der han gjorde en rask karriere. I 1741 ble han sogneprest i Vartov i København og underviste samtidig ved Seminarium Groenlandicum. Da faren Hans Egede gikk av, overtok Poul Egede som leder av seminaret. I 1758 ble han utnevnt som inspektør for misjonen på Grønland, og i 1761 ble han utnevnt til professor. I 1779 ble han biskop over Grønland.

Språklig pionerarbeid

Egede var dyktig språklig og utga en oversettelse av evangeliene i 1744, et grønlandsk leksikon i 1750, en grønlandsk grammatikk i 1760 og grønlandsk oversettelse av Det nye testamente i 1766.

Familiearven

Av de to brødrene var Poul den som ble farens etterfølger innen kirken, men også broren Niels bidro som misjonær og ble viktig ved etablering av nye kolonier på Grønland. Han fikk en sønn, Christian Thestrup Egede (1761–1803), som utdannet seg til marineoffiser og som utførte kartlegging av kysten av Øst-Grønland.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Andersen, Jan (2007). Poul Hansen Egede: en grønlandsforsker i 1700-tallet
 • Bobé, Louis (1952). Hans Egede: colonizer and missionary of Greenland.København: Rosenkilde & Bagger.
 • Bobé, Louis (1944). Hans Egede Grønlands misjonær og kolonisator.København: Hans Reitzels forlag
 • Brun, Håkon (2008). Egedejubileet. Kabelvåg: Egedejubileet.
 • Danbolt, E. (1960). Poul Egede. Norsk Tidsskrift for Misjon nr. 1/1960.
 • Egede, Hans (1770 avskrift av 1732). Continuation av dend Journal Relation angaaende dend nye anfagne Grønlandske Mission fra den 21 Junij 1722 indtil Ultimo Julij 1732. København: Hans Egede Missionarium.
 • Egede, Hans (1741). Relationer fra Grønland 1721–36, og Det gamle Grønlands ny Perlustration. København: Det Kongelige Bibliotek (digitalt tilgjengelig og som skrift).
 • Egede, Hans (1734). Andragende til Kongen om herrnehuterne på Grønland (Brev). København: Det Kongelige Bibliotek.
 • Egede, Hans (1688 – 1758). Diverse skrifter av Hans Egede. København: Det Kongelige Bibliotek.
 • Egede, Hans (1738). Omstændelig og udførlig Relation angaaende den Grønlandske Missions Begyndelse og Fortsættelse, København: Det Kongelige Bibliotek (digitalt tilgjengelig og som skrift).
 • Egede, Hans (1737). Kort Beretningom den Grønlandske Missions Beskaffenhed. København: Det Kongelige Bibliotek
 • Egede, Hans (1729). Det gamle Grønlands nye Perlustration, eller: En kort Beskrivelse om de gamle Nordiske Coloniers Begyndelse og Undergang i Grønland, Grønlands situation, Luft og Temprament. København: Hieronymous Christian Pauli.
 • ·Egede, Hans (1715). En skrift- og fornuftgrundet Resolution og Erklæring om de Objectioner og Forhindringer angaaende det Forsæt til de hedenske Grønlænderes Omvendelse
 • Egede, Poul (1788). Efterretninger fra Grønland, uddragne af en Journal holden fra 1721 til 1788, København.
 • Egede, Poul (1783). Ajokærsoirsun Atuagekseit Nalegbingne Grønlandme. Ritual over Kirke-Forretningerne ved den danske Mission paa Grønland, København.
 • Egede, Poul (1766). Testamente nutak eller det nye Testamente oversat i det Grønlandske Sprog med Forklaringer, Paralleler og udførlige Summarier, København.
 • Egede, Poul (1760). Grammatica groenlandica-danico-latina, København.
 • Egede, Poul (1756). Catechismus mingnek D. M. Lutherim aglega, København.
 • Egede, Poul (1750). Dictionarium groenlandico-danico-latinum, København.
 • Egede, Poul (1744). Evangelium Okausek tussarnersok, København.
 • Egede, Poul (1741). Continuation af Relationerne betreffende den Grønlandske Missions Tilstand og Beskaffenhed, København.
 • Egede, Poul og Egede, Niels (1939). Continuation af Hans Egedes Relationer fra Grønland: Samt Niels Egedes Beskrivelser over Grønland. København: H. Osterman.
 • Furuset, Ole Jakob (2004). Den unge Hans Egede. Charlottenlund: Det Grønlandske Selskab.
 • Furuset, Ole Jakob (2004). Hans Egede og Gjertrud Rasch: tiden i Nord-Norge. Harstad: Trondenes distrikstmuseum.
 • Hindsberger, Mogens (1997). Den grønlandske kristendomsopfattelse fra Hans Egede til vore dage. København: Museum Tusculanum.
 • Lunde, John (1936). Hans Egede: Grønlands apostel. Bergen: Lunde forlag.
 • Myklebust, Olav Guttorm (1958). Hans Egede: Studier til 200-årsdagen for hans død 5. november 1958. Oslo: Land og Kirke.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg