Polititidende, et meddelelsesorgan til politi, fengselsvesen og visse andre myndigheter som sendes ut av Kriminalpolitisentralen. Begynte å utkomme 1886; ble tidligere utgitt av Oslo politikammer. Utgis daglig og inneholder opplysninger om personer som er etterlyst, pågrepet for lovbrudd eller som er forsvunnet; videre opplysninger om begåtte forbrytelser, idømte straffer, ettersøkte tyvekoster, stjålne biler m.m.