Kriminalpolitisentralen, fork. Kripos, tidligere sentralt bistandsorgan for norsk politi, grl. 1959. Ble 1. januar 2005 erstattet av Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos).