Strafferegister, registre over dommer på frihetsstraff, samfunnstraff m.v., samt enkelte andre avgjørelser i straffesaker. S. er etablert i hht. regler i strafferegistreringsloven med Kripos som registeransvarlig. Utskrift av s. benyttes i behandlingen av alle straffesaker. Opplysninger i s. kan etter nærmere regler i strafferegistreringsloven benyttes ved utstedelse av politiattest. Bøteregister er et register over alle ilagte bøter. Dette føres ved Statens innkrevningssentral, Mo i Rana. Se også politiregistre.