De nordlige delene av Somalia er preget av nedbørsmangel, og tornesavanne og halvørken dominerer. Mindre områder kan ha gressmark med tørketålende arter av slekten Aristida. Selv om vegetasjonen er sparsom, er floraen likevel rik på endemiske (stedegne) plantearter. Langs kysten finnes mangroveskog, der særlig Rhizophora-arter har vært utnyttet både for trevirke og for bark til garving. I sør er det gjennomgående rikere, med gressavanne og skogflekker, det siste i det minste som galleriskog langs elveløpene. Samtidig er dette også områder der jordbruk bevirker at naturlig vegetasjon er redusert. I nord og nordøst opptrer barskog med Podocarpus- og Juniperus-arter, og krattskog med eviggrønne, tykkbladete løvtrær.