Pierre Reverdy, fransk lyriker. Han ble regnet som en av de ledende surrealistene i 1920-årene, men brøt med surrealismen i 1926 og slo seg ned i en landsby i Normandie. For Reverdy ble diktningen en ensom utforskning av hans eget sinn og av tilværelsens dypeste hemmeligheter. Han var ikke kristen i tradisjonell forstand, men hadde flere opphold i kloster. De fleste av hans dikt finnes i to samlede utgaver: Plupart du temps (1915–22, utg. 1945) og Main-d'œuvre (1913–49, utg. 1950). Le Gant de crin (1927) og Le Livre de mon bord (1948) er særpregede åndelige selvbiografier.