Pierre Mechain, fransk astronom og landmåler. Mellom 1792 og 1798 ledet Mechain arbeidet med å måle lengden på meridianbuen mellom Paris og Barcelona som ledd i en nøyaktig bestemmelse av jordens størrelse. I 1799 ble lengdeenheten meter fastsatt til 1/1 000 000 av avstanden fra ekvator til polen, basert på Mechains beregninger . Som astronom er Mechain kjent for oppdagelsen av en rekke nye kometer og stjernetåker.