Himmelpolene, polene for himmelens ekvator (skjæringspunktene mellom den forlengede jordakse (verdensaksen eller himmelaksen) og himmelkulen). Ekliptikkens poler, polene for ekliptikken. De galaktiske poler, polene for galaktisk ekvator. Senit og nadir er den astronomiske horisonts poler. Se også astronomiske koordinater.