Petko Jordanov Todorov, bulgarsk forfatter. Han skrev i 1890-årene realistiske fortellinger med sosial appell, men utviklet seg omkring 1900 i modernistisk retning, påvirket av tysk åndsliv. Typiske er prosadiktene Idyller (1908), som er bearbeidelser av folkelige sagn og legender. Folkloremotiver ligger også til grunn for hans skuespill, som har hatt stor betydning for utviklingen av bulgarsk dramatikk.