Per Dalin, norsk pedagog. Master of Education 1963 og Ph.D. 1973. Han var lektor, pedagogisk-psykologisk rådgiver, nestleder i Forsøksrådet for skoleverket, forskningssjef ved OECDs Centre for Educational Research and Innovation, Paris. Direktør for forskningsstiftelsen International Movement Towards Educational Change (IMTEC), som han opprettet 1974. Fra 1994 også professor II ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Han arbeidet særlig med forskning om skolens utvikling og praktisk organisasjonsutvikling i offentlige og private organisasjoner. Har ledet flere større internasjonale utviklingsprosjekter i både i- og u-land. Utgav en rekke bøker.