Ove Hidemark, svensk arkitekt og professor i bygningsteknikk og restaurering ved den Kungeliga Kunsthögskolan i Stockholm. Hidemark var en viktig skikkelse innen restaurering i Norden. Han hadde ansvar for restaureringen av Skokloster slott ved Mäleren mellom Stockholm og Uppsala i 1968. Restaureringsarbeidene bidro til å etablere en ny ideologisk plattform innen svensk og senere nordisk restaurering. Årsaken var at restaureringen ble gjennomført uten bruk av moderne materialer og teknikker. Alle arbeidene ble utført på samme måte og med tilsvarende materialer som den gang bygget ble oppført. Dette har senere blitt den mest aksepterte metoden innen restaurering. Hidemark skrev flere bøker om eldre bygninger og bygningsvern. Han hadde ansvar for et stort antall restaureringsprosjekter. Ove Hidemark var også slottsarkitekt ved Stockholms slott og Drottningholm slott.