Oseberg Transport System, oljerørledning fra A-plattformen på Osebergfeltet til råoljeterminalen på Sture i Øygarden kommune, Hordaland. Rørledningen er 115 km lang med diameter 28 tommer (71,1 cm). Den første oljerørledning til terminal i Norge, driften startet 1988, forventet levetid 40 år. Operatør er Norsk Hydro. Via Oseberg A transporteres også olje fra Veslefrikk, Brage, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Tune og Huldra gjennom OTS.