Med perioden for en regelmessig variabel (foranderlig) stjerne forstås tiden mellom to på hverandre følgende lysmaksima (lysperiode). Perioden for en komet, planet eller dobbeltstjernekomponent er den samme som omløpstiden (omløpsperiode).