Tønsberg, norsk klokkestøperi grunnlagt i 1844, landets eneste. Støpte i 1859 storklokka til Vor Frelsers Kirke i Oslo (Oslo domkirke), i 1909 Liberty Bell på Akershus. Leverte i 1964 en ny klokke til Nidarosdomen og i 1971 det første helt norske klokkespill i Tønsberg. Dette var et to oktavers konsertspill med 25 klokker og samlet vekt 4400 kg. Støperiet leverte også klokkespillet til Oslo Rådhus (1950), som etter restaureringen med nye klokker i 2000 er Nordens største klokkespill med 49 klokker og samlet vekt 20 tonn. Har også levert konsertklokkespill til Nidarosdomen (1976), Molde domkirke (1983), Oslo domkirke (2003) og Uranienborg kirke (2004). Olsen Nauen har dessuten et transportabelt spill med 52 klokker.