Mudderreker, slekt av tifotkreps i infraordenen reker. Dette er brunsvarte reker som lever på dypere vann og ofte på mudderbunn. Ligner sandreke.