Ojārs Vācietis, latvisk lyriker; en av landets mest fremstående og populære diktere i tiden etter den annen verdenskrig. I hans rikholdige diktning kan man spore en utvikling fra optimisme og fremtidstro til stadig skarpere samfunnskritikk. Mange av diktene hans målbar kritikk av sovjetsystemet og kunne først publiseres etter hans død. Vācietis' lyrikk er ofte av filosofisk art, og et sentralt tema er den moderne verden og nødvendigheten av at enkeltmennesket står imot samfunnets løgnaktighet og kulde. Han brakte nye og uprøvde kunstneriske virkemidler inn i latvisk lyrikk, men står samtidig i gjeld til noen av sine forgjengere, kanskje i første rekke til Aleksandrs Čaks.