Aleksandrs Čaks, latvisk lyriker. Han brakte med sine dikt storbymotivet inn i latvisk litteratur, og fornyet diktningens form ved å ta i bruk frie vers og ukonvensjonelle metaforer. Čaks' formspråk er påvirket av de russiske futuristene og imaginistene, som han hadde kontakt med under og like etter den første verdenskrig, da han var evakuert til Russland. I mellomkrigstiden utgav han flere diktsamlinger, og i 1939 fullførte han poemet Merket av evigheten, en hyllest til de latviske skytteravdelingene under den første verdenskrig og den russiske borgerkrigen. Etter 1945 ble han kritisert av sovjetmyndighetene for dette verket og for sine modernistiske og apolitiske dikt.