Generaladvokat, embetsmann utnevnt av Kongen for å bistå de militære sjefer når de i krigstid utøver militær påtalemyndighet og i fredstid under utøvelsen av og tilsynet med den militære disiplinærmyndighet og ved etterforskningen av militære disiplinærsaker.