O'Donnell, irsk slekt, herrer til Tyrconnel i Donegal. Slekten hevder å kunne føre sin avstamning tilbake til den irske overkongen Niall (død 405 e.Kr.) gjennom dennes sønn Conall Gulban, og har tatt sitt navn fra Donnell Mor O'Donnell (død 1241). Dens historie er en lang rekke forvirrende stridigheter, dels innbyrdes, dels med naboer, særlig O'Neill-slekten i Ulster, og fra 1500-tallet mot engelskmennene. Den mest kjente av slektens medlemmer var Hugh Roe O'Donnell (1572–1602), som slo engelskmennene flere ganger, men til sist reiste til Spania; broren Rory O'Donnell (1575–1608), som 1603 fikk tittelen earl of Tyrconnel, deltok i den såkalte «jarlenes flukt» til Roma 1607. Under striden med Vilhelm 3 av Oranien støttet O'Donnell-slekten stuartene, og etter disses nederlag 1690 gikk flere av slektens medlemmer i østerriksk, fransk eller spansk krigstjeneste. Til denne delen av slekten hører den spanske statsmannen, general Leopold O'Donnell (1809–67), som var spansk statsminister 1856, 1858–63 og 1865–66, og ble utnevnt til hertug av Tetuan 1860.