Nyborg slott, slott i Danmark, Fyn, sentralt i byen Nyborg. Slottet skal være anlagt ca. 1175 av kong Valdemar den stores søstersønn hertug Knut Pribslavsen, og kom omkring 1200 i kongens eie. Det var frem til 1413 ofte ramme omkring danske riksmøter, og Christian 2 ble født her 1481. Slottet ble ombygd og utvidet under Christian 3, og var lensherreresidens til 1660; senere gjorde det tjeneste som kornmagasin, tøyhus og posthus. Store deler av anlegget ble revet på 1700-tallet, nordfløyen så sent som 1873. Den gjenstående fløyen av slottet, kongefløyen fra ca. 1265, ble restaurert 1917–23 og innredet til museum. Slottet består i dag av en lang, treetasjes teglstensbygning med vektergang og to runde hjørnetårn.