Nordmøringen

Nordmøringen logo
Nordmøringen.

Samarbeidsklimaet mellom redaktør Innvik og styreformann Tønjum ble etter hvert svært dårlig. I nr. 28,1947 har Innvik en hale til styreformann Tønjums leserinnlegg, der det går klart fram at han ikke har høyetanker om Tønjum. «Bladet har kun vært en brikke for hans herskesyke og maktbegjær.» I sitt siste nr som redaktør skriver Innvik (27.6.1947,nr. 31): «Med dette nr. innstiller jeg utgivelsen av Nordmøringen. Jeg har bare kontrakt på trykkeriet og utgivelsen til 1. juli. Så snart vi får istand det nye trykkeriet her på Sunndalsøra – forhåpentlig i juli måned– sender jeg ut et nytt lokalblad under navnet «Aura Avis». Denne avis vil jeg søke å holde i samme «ånd» som jeg har drevet Nordmøringen – som et upolitisk talerør for alt byggende i distriktet – et blad for distriktets folk– en fri og uavhengig avis. Jeg tror det vil være av betydning å ha et blad hvor redaksjonen er rotfestet i bygda og distriktet.»

Nordmøringen faksimile
Nordmøringen.

Nordmøringen kom ut på Sunndalsøra i 1914 under navnet Tidens Gang. Den ble grunnlagt av Kristoffer Iversen, som i flere år var både utgiver og redaktør.

I februar året etter skiftet avisen navn til Nordmøringen, for å markere sterkere sin ambisjon om å være en avis for bygdene på Nordmøre. Nordmøringen ble godt mottatt. Annonsemengden vokste, og den fikk korrespondenter ikke bare på Nordmøre, men også i hovedstaden, Bergen og Trondheim. Den dekket også «alt i ind- og utland ved telegrammer», ikke minst første verdenskrig. Avisen engasjerte seg i begynnende kraftutbygging på «Sundalsøren», og striden om valg av jernbanetrasé til fylket. Her talte avisen for linjen fra Oppdal til Sunndal.

Men jobbetiden under verdenskrigen kom ikke Sunndal og distriktet særlig til gode, og avisen kunne ved utgangen av 1915 konstatere at det hadde vært «mer end et under» at den hadde klart seg såpass.

I 1917 trakk Iversen seg som utgiver og redaktør grunnet økonomiske problemer blant annet på grunn av økende papirpriser. Avisen ble et aksjeselskap, og B. Larsen var redaktør fram til 1923. Han hadde bakgrunn som fotograf, og en annonse for hans fotoforretning tyder på at han var redaktør på deltid.

Den 20. april 1940 «skalv gamle ‘Nordmøringen’ i sine sammenføyninger og typene danset veggimellom». En bombe hadde slått ned bare få meter fra redaksjon og trykkeri. Men avisen kom fortsatt ut etter bombingen, inntil den i 1942 valgte å stoppe grunnet uakseptable krav fra nazimyndighetene. I 1946 kom avisen i gang igjen. Styret leide den ut med trykkeri til Erling Innvik som dermed ble ansvarlig redaktør og utgiver. Han hadde tidligere vært redaktør av avisen OpdalingenOppdal og fortsatte et trykkerisamarbeid med den.

Men allerede året etter kom han i bitter konflikt med styret for avisen og ble sagt opp. I en avskjedsartikkel i bladet kunngjorde han at han ville starte en ny avis på stedet: Aura Avis kom ut 26. august 1947, i direkte konkurranse med Innviks gamle avis.

Ved utgangen av 1958 avsluttet daværende redaktør og utgiver Martin Iversen sin kontrakt, og avisen stoppet et halvt år, inntil den i juni 1959 kom tilbake, nå bare en gang i uken, med enkelte avbrekk. Men avisen slet tungt, og siste nummer kom 21. november. Aura Avis hadde seiret i konkurransen.

Fakta

  • Tidens Gang: 2.7.1914–19.2.1915, første red. Kristoffer Iversen.
  • Skiftet navn til Nordmøringen 23.2.1915.
  • Foreløpig siste nr. 27.5.1942.
  • Første nr. etter krigen 5.4.1946
  • Foreløpig siste nummer 31.12.1958.
  • Startet igjen 5.6.1959
  • Siste nr. 21.11.1959.
  • Fra 16.9.1937–13.12.1937 var avisen Opdalingen en del av Nord- møringen

Opplagsutvikling

År Opplag
1920 1000
1932 1000
1950 1000
1958 1000

Kilde

Artikkelen er hentet fra Norske aviser fra A til Å (bindredaktør Idar Flo), som er bind 4 i Norsk presses historie 1-4 med Hans Fredrik Dahl som hovedredaktør. Utgitt på Universitetsforlaget, 2010.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg