Nicotiana, planteslekt i søtvierfamilien. Ca. 100 arter, for det meste urter og busker, de fleste i Amerika. Blomstene er lange og rørformede, med en stor, femfliket krave. Frukten er en kapsel. De fleste artene er tobakksplanter og prydplanter, og mange er giftige.