Newcastle, by i Australia, nest største by i New South Wales, ved munningen av elven Hunter, 120 km nordøst for Sydney; 479 700 innb. (2004) inkl. forsteder. Landets største by etter delstatshovedstedene, og en av landets viktigste havnebyer. Et rikt jordbruksdistrikt, og sentrum for Australias største kullfelt. Over havnen skipes ull, kull, kjøtt og tømmer. Skolesentrum med bl.a. universitet, grunnlagt 1965, og flere høyskoler; anglikansk bispesete. Grunnlagt omkring år 1800 som straffekoloni (Coal Harbour). Byen var tidligere landets tungindustrielle senter, men har i de senere år endret både karakter og utseende. Rammet av et ødeleggende jordskjelv 1989.