Napoleon A. Chagnon, amerikansk antropolog, kjent for sine feltarbeider blant yanomamö-indianerne i Venezuela og Brasil. I sine studier av dette folket har han særlig fokusert på slektskap, voldsbruk og krigføring. Han har bl.a. skrevet Yanomamö. The Fierce People (1968), Studying the Yanomamö (1974) og Yanomamö: The Last Days of Eden (1992). Chagnons analyser av observerte praksiser, basert på teorier som vektlegger biologiske determinanter for menneskelig adferd, har vært kontroversielle og gitt opphav til debatter i antropologiske fagtidsskrifter. I senere år har dessuten beskyldninger om uetisk forskning som har vært rettet mot ham gjort hans navn kjent i videre kretser. Chagnon har imidlertid avvist disse beskyldningene.